diumenge, 1 de juliol de 2012

"La immersió lingüística afavoreix l'aprenentatge" a "El Punt Avui*"

Els alumnes que usen el català com a llengua vehicular treuen millors notes

Fins i tot en castellà obtenen més bons resultats que a la resta de l'Estat1
El model d'escolarització propi de Catalunya, que es fonamenta en la utilització de la llengua catalana com a vehicular en l'ensenyament, és una garantia per als alumnes, que, en cap cas, tenen desavantatges pedagògics (ni en les assignatures de lletres ni en les de ciències) respecte als alumnes que no fan immersió lingüística.
Els alumnes escolaritzats en català no tenen cap dèficit pel fet d'haver estudiat en aquesta llengua i
no treuen pitjors resultats que els nens d'altres comunitats autònomes. Ben al contrari: els escolars que adquireixen un bon domini del català i del castellà treuen uns resultats iguals o millors que els alumnes monolingües i tenen més facilitat per estudiar una tercera llengua.
Res de desavantatges
Un estudi científic realitzat per experts i acadèmics i coordinat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) conclou que cap nen escolaritzat en català té desavantatges respecte als alumnes que s'escolaritzen en castellà. Fins i tot el nivell de coneixement de la llengua castellana és superior en els alumnes que estudien als centres públics catalans i fan immersió en català que en els alumnes que estudien només en castellà.
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) va ser aquest dimecres, l'endemà que el Tribunal Constitucional es carregués la immersió lingüística en els escolars de 3 a 6 anys, l'escenari de la presentació de l'estudi Resultats del model lingüístic escolar de Catalunya. L'evidència empírica, coordinat pels professors Miquel Strubell, Llorenç Andreu i Elena Sintes, de la UOC. “Hem de fer cas de la ciència –va dir Strubell–, que diu que la immersió en català a les escoles no només és la millor eina per a la cohesió social, sinó una eina immillorable perquè els alumnes obtinguin bons resultats acadèmics.”
L'estudi deixa clar que estudiar en català és el factor principal perquè els alumnes castellanoparlants i parlants d'altres llengües aprenguin la llengua pròpia de Catalunya. Conclou que si els alumnes d'altres països i els castellanoparlants no fan immersió a l'escola els costa aprendre el català (o no l'aprenen) i això dificulta la seva integració.
El text recorda que cap estudi o avaluació situa els nivells acadèmics dels escolars catalans per sota del conjunt de l'Estat i que els últims resultats del programa PISA mostren que el nivell acadèmic dels catalans és superior al de la mitjana de l'Estat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada