dijous, 21 de novembre de 2013

"Com crear un ambient lector a l'escola? " una bona proposta de la Fundació Bofill


Com crear un ambient lector a l
Publicació emmarcada en el programa LECXIT-Lectura per a l’èxit educatiu que aporta una nova reflexió sobre les oportunitats de treballar la lectura que ens ofereixen els llibres de coneixements, les pantalles dels dispositius electrònics i els còmics i àlbums il·lustrats.

Mònica Baró; Cristina Aliagas; Glòria Gorchs


divendres, 15 de novembre de 2013

"Competències bàsiques digitals " proposades pel Departament d'Ensenyament de Catalunya


Competències bàsiques digitals


Infografia sobre les competències bàsiques de l'àmbit digital
Infografia sobre les competències bàsiques de l'àmbit digital

El Departament d'Ensenyament presenta les competències bàsiques de l'àmbit digital
El Departament d'Ensenyament ha presentat les competències bàsiques de l'àmbit digital en el currículum de primària i secundària. El document vol promoure un canvi metodològic, i alhora permetre clarificar les competències bàsiques en l'àmbit digital. D'aquesta manera, s'afegeix als treballs de competències en l'àmbit lingüístic (llengua catalana i llengua castellana) i matemàtic, que es van presentar el mes de gener passat.
L'objectiu del document és millorar l'èxit escolar de l'alumnat i el sistema educatiu, segons els objectius de la Unió Europea per al 2020. Els docents tindran, amb aquest document, els recursos pedagògics, avaluatius i curriculars que donaran coherència a les competències bàsiques digitals al final de l'etapa de primària i de secundària.
El document estableix, en cada etapa i per a cada àmbit, quina és la gradació de les competències bàsiques digitals que hauria d'assolir l'alumnat. Alhora, determina els continguts clau associats a cada competència i inclou un seguit d'orientacions metodològiques per tal que el professorat les pugui aplicar a l'aula. El treball ha estat elaborat amb la participació de professionals de l'àmbit universitari, professorat de centres públics i privats, representants de la Inspecció Educativa, i tècnics del Departament d'Ensenyament.