dilluns, 13 de febrer de 2012

XV Tallers de Llengua i Literatura Catalanes

En aquest enllaç podeu trobar els continguts i els materials dels diferents tallers que es van dur a terme: http://blocs.xtec.cat/tallersllc/continguts/. De les activitats que es van realitzar, volem destacar les següents:
Els XV Tallers de Llengua i Literatura Catalanes es van obrir amb la conferència inaugural de Roser Salavert: "Això és per al professor de llengua i literatura" - Vols dir?


ARC: Propostes didàctiques per adaptar i aplicar a l’aula (ESO). Francina Martí i Natàlia MaldonadoEs presentaren propostes didàctiques recollides a l’aplicació ARC, que desenvolupen les competències lingüístiques en l’àmbit de la lectura i de la literatura. Es valoren les característiques més rellevants, d’acord amb una proposta d’indicadors, que ajuden i orienten en la planificació i en la gestió d’activitats didàctiques competencials.
L’ARC (Aplicació de Recursos del Currículum) posa a l’abast del professorat un conjunt de propostes d’activitats vinculades al currículum, per incorporar a l’aula, d’una manera accessible i senzilla. L’ARC s’ha creat i es manté des dels CESIRE, Centres de Suport a la Innovació i a la Recerca Educativa, del Departament d’Ensenyament.
Referències: ARC. Recursos per al professorat: http://apliense.xtec.cat/arc/ 
En veu alta. Mercè Pons i Sílvia Bel:

El taller es va dedicar a l’art de dir un text en veu alta i es va centrar en la lectura en veu alta de textos literaris. Les actrius parlaren de la presència, actitud i domini en l’exercici de prendre la paraula en dirigir-se a un grup de persones (públic, aula, auditori ) i es tractaren les diferències entre la paraula poètica i la prosa pel que fa a ritme, cadència, pauses, dicció. Es Comentà la importància del sentit del text i de cada paraula, dels silencis i la puntuació a l’hora de llegir en veu alta.
Referències: Pàgina del programa Itineraris de lectura – En veu alta.
Materials del taller: Selecció de textos

Foment de la lectura amb alumnat nouvingut. Margarida Castellano.
Es va mostrar una experiència real de foment de la lectura en català amb alumnat nouvingut i, a més, es parlà sobre l’adequació de diferents tipologies textuals i el seu ús real a les aules d’acollida o als programes específics adreçats a l’alumnat nouvingut.
Referències: El marcapàgines. Acollida lingüística i foment de la lectura.
Materials del taller: Llibres recomanats

Llegir en parella. David Duran i Carme Sanjuan.
En el taller s’explicà el programa Llegim en parella, basat en la tutoria entre iguals: un alumne fa de tutor i aprèn ensenyant al seu company tutorat, que alhora aprèn gràcies a l’ajuda personalitzada que li ofereix el company tutor. El programa va dirigit a la millora de la comprensió lectora, com a competència bàsica necessària per a l’èxit escolar. A continuació es comentà la seva implementació a l’INS Bernat el Ferrer.
Materials del taller: Llegim en parella
Presentació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada