dimarts, 31 de gener de 2012

Ara i Adés. Aprenentatge del català i llengües d'origen

Activitats per a l'alumnat nouvingut de primària i de secundària.
Maria Antònia Burguesa i Maria Torras
Edició: Benecé Produccions, S.L.

Conté el material manipulatiu necessari per al desenvolupament de les activitats; el marc teòric, les orientacions didàctiques per al professorat i la proposta d’activitats; informació sobre els àmbits territorials i el grau d’oficialitat de les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut, així com la comparació d’aspectes gramaticals d’aquestes llengües i de la llengua catalana.
                                      Orientacions per al professorat
                           Característiques de les llengües

1 comentari: